Avtal

Nytt från 2016 och framåt

Vid inlämning kommer alla inlämnare att få godkänna och underteckna ett avtal. 

OBS! 

Om du som inlämnare vet att du själv inte kan leverera dina varor vid inlämningstillfället kan du be någon annan att lämna in. DOCK måste du som inlämnare skriva under avtalet och skicka med. För att få en kopia av avtalet som du kan skriva ut och underteckna; kontakta oss via mail senast den 14 mars.

Avtalet kommer vara utformat såhär: